Masa Üstü Flaş Otoklav Cihazı
MFO 8000

Teknik Özellikler

Otoklav Cihazı Nedir?

Otoklav cihazı, tüm uzmanlık alanlarındaki muayenehanelerde en yaygın sterilizatör türüdür ve bunun iyi bir nedeni vardır. Kontamine tıbbi cihazlardan kaynaklanan enfeksiyonları önlemede diğer sterilizasyon yöntemlerine göre daha etkili olan nemli ısı ile sterilize eder. Sıcak buhar kullandığı için buharlı sterilizatör olarak da adlandırılır. Burada tıbbi otoklav cihazlarının nasıl farklılık gösterebileceğini, bekleyebileceğiniz yaklaşık maliyetleri ve çok daha fazlasını öğrenebilirsiniz.

Otoklav nedir?

Bir otoklav (gr./lt. kendinden sızdırmaz), gaz geçirmez şekilde kapatılabilen bir basınçlı kaptır. Otoklavlar tıp, biyoloji veya kimya gibi çeşitli alanlarda kullanılmaktadır.

Tıp teknolojisi, gıda teknolojisi ve biyolojide, otoklavlar laboratuvar aletlerini sterilize etmek için kullanılır. Bu bağlamda, otoklavlar genellikle buharın çeşitli nesneleri (aletler, kültür ortamları) sterilize etmek için aşırı basınç altında etki ettiği bir cihaz olarak anlaşılmaktadır. Bu tip buhar sterilizasyonunda, belirli bir sıcaklığa ek olarak, bir öldürme süresi de gözlemlenir.

Otoklavlar ayrıca kimya laboratuvarlarında ve mühendislikte de kullanılmaktadır. Yüksek basınç altında ve gazlarla reaksiyonları gerçekleştirmek için kullanılırlar. Düdüklü tencere de temel prensibi açısından bir otoklavdır.

Aşağıda otoklavların kullanıldığı bazı alanların bir listesi yer almaktadır:

 • Tıp ve biyoloji: Tıp ve biyolojide, cihazlar belirli nesnelerin, atıkların veya maddelerin sterilizasyonu için kullanılır. Buna karşılık, havanın buhar girişi ile dönüşümlü olarak tekrarlanan tahliye (boş pompalama) ile çıkarıldığı vakum prosesi (B sınıfı) ile havanın doymuş buhar ile yer değiştirdiği akış veya yerçekimi prosesi (S sınıfı) arasında bir ayrım yapılır.
 • Kimya: Kimyada otoklavlar, gazların basınç altında reaksiyona girmesi gereken işlemler için kullanılır. Bu, örneğin etilen ve propilenden (yüksek basınçlı) polietilen ve polipropilen gibi plastiklerin üretimini içerir.
 • Yapı malzemeleri endüstrisi: Yapı malzemeleri endüstrisinde taş sertleştirme kazanları şeklinde silindirik otoklavlar kullanılmaktadır. Bunlar kum-kireç tuğlalarının ve gaz betonun kürlenmesi için kullanılır.
  Elyaf kompozit üretimi: Otoklavlar elyaf-plastik kompozit üretiminde de kullanılmaktadır. Ayrı laminat katmanları 10 bar’a kadar basınç ve 400°C’ye kadar sıcaklık altında birlikte preslenir.
 • Lamine güvenlik camı: Otoklavlar lamine güvenlik camı üretiminde de kullanılmaktadır. Burada, her birinin arasına bir veya daha fazla plastik film yerleştirilen iki veya daha fazla cam levha, kurşuna dayanıklı ve hatta patlamaya dayanıklı kurşun geçirmez cam oluşturmak için otoklavda pişirilir.

Sterilizatörlerin önemi ve görevleri

(Minimal) invaziv prosedürler birçok muayenehane, hastane ve klinikte gündemdedir. Bu prosedürlerin her biri, hastanın cildine veya mukoza zarına nüfuz eden tıbbi cihazların (MP) kullanımını içerir. Bu ürünler tekrar kullanıldığından, bu durum sonraki hastalar için yüksek enfeksiyon riski oluşturmaktadır.

Otoklav cihazı, sterilize edilen malzeme üzerinde bulunan tüm mikroorganizmaları (bakteriler, mantarlar, virüsler, prionlar, endosporlar, vb.) öldürme ve böylece hastaların veya personelin olası enfeksiyonlarını önleme görevine sahiptir. Otoklavlama genellikle ısıl işlemle gerçekleştirilir, bu nedenle sadece termostabil tıbbi cihazlar sterilize edilebilir.

Termal sterilizasyonda kuru ısı ve nemli ısı arasında bir ayrım yapılır. Eğer bir otoklav cihazı satın almak istiyorsanız, nemli ısıya sahip bir otoklav almanızı öneririz, çünkü hastane enfeksiyonları sadece nemli ısı ile güvenli bir şekilde önlenebilir. RKI, etkileyen faktörlerden daha bağımsız olduğu için standart prosedürün buharlı sterilizatör ile gerçekleştirilmesini önermektedir.

Not: Yönetmeliklere göre tekrarlanabilir sterilizasyon sadece termal dezenfektör ile iyi bir temizlik çalışması ile mümkündür!

Otoklav cihazı nasıl çalışır? Buhar sterilizasyonu

Nemli ısı olarak da adlandırılan otoklav ile buhar sterilizasyonu, tıbbi cihazların sterilize edilmesi için muayenehanelerde ve hastanelerde uygulanan olağan prosedürdür. Bu ortam için en güvenilir ve en basit sterilizasyon yöntemidir. Bu işlemde, sıkıştırılmış buhar sterilize edilmiş malzeme ile temas ettirilir. Patojenler, yoğuşma sırasında oluşan ısı ile zaman içinde yok edilir. Sıcaklık ne kadar düşük olursa, o kadar uzun süre korunmalıdır.

Basınç ve sıcaklık birbirine bağlıdır. Yaygın sıcaklıklar 15 dakika boyunca muhafaza edilen 121°C / 2 bar veya 3 dakika boyunca muhafaza edilen 134°C / 3,2 bar’dır. Tüm tıbbi cihazlar 134°C’de sterilize edilemez çünkü cihazda veya ambalajda kullanılan malzemeler bu sıcaklık için onaylanmamıştır. Her durumda, cihazların ambalajı buhar sterilizasyonu için onaylanmış olmalıdır.

Etkili buhar sterilizasyonu için, atmosfer sterilizasyon odasından dışarı pompalanır, bir vakum oluşturulur. Tüm parçaların tam sterilizasyonunu sağlamak için, cihazlar mümkün olduğunca parçalara ayrılmalı ve tüm boşluklar açılmalıdır. Buhar daha sonra basınç altında sağlanır ve artık tüm boşluklara ve tüm yüzeylere ulaşır. Prensip olarak, buharlı sterilizatör düdüklü tencere ile aynı prensipte çalışır.

 • B sınıf Masa Üstü Flash Otoklav Cihazı,
 • Micro işlemci kontrollü, ön vakum sistemli,
 • 18 – 23 L kapasiteli,
 • LCD grafik ekran Türkçe menü, kullanıcı dostu arayüz,
 • Dâhili termal yazıcı ve Buhar Jeneratörü,
 • En az 3 katlı yükleme raf ve sepet sistemi,
 • Dâhili su filtreleme mekanizması,
 • Paslanmaya karşı dış kasa elektro statik boyalı,
 • Kapı kontrol güvenlik sistemi, silikon contalı (yedekli),
 • 8 adet sterilizasyon programı USB port,
 • Vakum, bowie dick ve helix test kabiliyeti,
 • Kolay bakım ve enerji tasarruf sistemi,
 • TS EN 13060 + A2 standardına uygun,
 • 93/42/EEC, 97/23/EEC, EN61010 standardına uygun,
 • Su distile cihaz hediyeli+İsteğe bağlı cihaz sehpası.

Daha fazla bilgi için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

CAPTCHA Resmi

Ürünlerimizi sizin için özel tasarlamamızı istediğiniz alanın mimari çizimlerini içeren dosyayı yükleyiniz. İzin verilen uzantılar: dwg, pdf, jpg, jpeg, png Maksimum dosya yükleme boyutu: 10 mb

CAPTCHA Resmi

Benzer Ürünler