İnsan Kaynakları Politikamız

Mixta ailesi hedeflerini gerçekleştirmek için önce insan anlayışı ile yola çıkmaktadır. Üretim faaliyetlerimizde insan kaynaklarının etkin, verimli kullanılması başlıca amacımızdır. Temel politikamız, çalışanlarımızın gelişmelerine fırsat ve katkı sağlayan sistem ve uygulamalarla, onların motivasyonları, iş tatmini ve mutlulukları ile birlikte verimliliğimizi arttırmaktır. Şeffaf bir yönetim anlayışı ile bilgi paylaşımı esastır.

Kalite Politikamız

“Kaliteli ürünler üreterek kazanılacak o kadar çok şey var ki”

Mixta, tecrübesi ve bilgisiyle katma değeri yüksek, güven veren ve müşteri memnuniyeti odaklı ürün ve hizmetleri üretir.

Hatasız ürünler imal etmek, müşteri isteklerini zamanında ve doğru olarak cevaplayabilmek hem şirket hem de kalite politikamızı oluşturmaktadır. Dünyanın bir çok ülkesiyle yaptığımız alışverişin başlangıcından sonuçlanmasına kadar geçen süreçte kalite ve kontrol hedeflerimiz hiç şaşmadan aralıksız devam eder. Düzenli periyotlarla bu hassasiyetini sertifikasyon kurum ve programlarıyla belgeler.

Mixta müşterileri için ihtiyaçlara uygun ürün ve hizmet sunma gayreti içerisindedir.

Çevre Politikamız

Giderek yaygınlaşan küresel çevre sorunları hepimize bir şeyler anlatmaya çalışmaktadır. Sağlıklı bireylerin sağlıklı bir ortamda olacağına inanıyoruz. Daha sağlıklı bir dünyada yaşamak için verdiğimiz çabanın en anlamı yönünü de çevreye karşı duyarlılığımız oluşturmaktadır.

Bu sebeple Mixta sınırlı sayıdaki doğal kaynakların ve çevrenin üretim konusunda tahribat görmemesi için uluslararası antlaşmalar ve iç mevzuat kapsamında belirtilen hassasiyetler göz önünde tutularak üretim yapıyoruz. Sadece bugün değil yarın içinde anlamlı bir varoluş için başta üretim sırasında oluşan kirliliğin ayrıştırılması, ilgili kısımların geri dönüşüm ile tekrar doğaya ve çevreye kazandırılması çalışmaları üretim faaliyetimizin doğal bir parçasıdır. Mixta ailesinin ve tedarikçilerimizin bu konuda bilinçlenmesi amacıyla eğitim faaliyetleri de düzenlenmektedir. Çevreye karşı duyarlı üretim politikaları yaparak kalkınmanın mümkün olduğuna inandığımız için bu çizgimizden ödün vermiyoruz.